top of page

Vores primære servicer er træfældning, erhvervsmæssig træklatring samt beskæring, Vi udfører dog også andre opgaver såsom risikovurderinger af træer, nyplantning af træer og buske, opsætning af redekasser højt oppe i træer og fjernelse af rådereder.

Du er meget velkommen til at ringe til mig, så du har en forespørgsel der ikke lige passer ind i ovenstående servicer.

bottom of page