Andre opgaver vi udfører

FJERNELSE AF RÅGEREDER

 

Er dit kvartér plaget af larmen fra råger, kan en effektiv løsning være, at fjerne rederne.

Ved hjælp af træklatring uden sporer (træet tager ikke skade), klatrer vi op og fjerner rederne vha. en teleskopstang. Hvor det er nødvendigt, bliver kun helt små grene skåret af så reden kan løsne sig.

Rederne skal fjernes inden ynglesæsonen dvs. i januar/februar.

Inden arbejdet kan påbegyndes skal en tilladelse indhentes ved Naturstyrelsen. 

.

rågereder.jpg

OPSÆTNING AF REDEKASSER

Opsætning af fx. uglekasser i 5-7 meter højde i træer i skovbrynet således at uglen har fri indflyvning fra marken.

Opsætningen sker naturligvis uden klatrespore så uglens træ forbliver sundt.

uglekasse.jpg